Small Lola BagPrice £1,590

£1,590
Colour: Optic white